Κατηγορίες

Αυτοκόλλητα υλικά Solvent

Αυτοκόλλητα υλικά Solvent

Cast, πολυμερικά και μονομερικά PVC εκτυπώσιμα φίλμ και ψυχρή πλαστικοποίηση. Ειδικά αυτοκόλλητα για όλες τις επιφάνειες.