Κατηγορίες

Υλικά ψηφιακής εκτύπωσης

Διαλέξτε κατηγορία ανάλογα με τα μελάνια που τυπώνετε. Τα υλικά μας είναι σε ρολλά για plotters.

  1. Solvent, Eco-solvent, Latex & UV     Εξωτερικού χώρου
  2. Dye & Pigment                                    Εσωτερικού χώρου