Κατηγορίες

Υλικά ψηφιακής εκτύπωσης

Διαλέξτε κατηγορία ανάλογα με τα μελάνια που τυπώνετε. Τα υλικά μας είναι:

Σε ρολλά για plotters

  1. Solvent, Eco-solvent, Latex & UV     Εξωτερικού χώρου
  2. Dye & Pigment                                    Εσωτερικού χώρου

Σε φύλλα για εκτυπωτές

  1. Laser                   (Konica Minolta, Ricoh, Xerox, Epson κα)