Πολιτική Εχεμύθειας

Συμμόρφωση με τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

  • Η εταιρία διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με εμπιστευτικότητα και σεβασμό στην ιδιωτική σας ζωή, λαμβάνοντας τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την περαιτέρω προστασία τους. Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής.
  • Τα προσωπικά σας δεδομένα ΔΕΝ διαβιβάζονται σε τρίτες εταιρίες
  • Η Εταιρία διατηρεί και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για όσο χρόνο διαρκεί η συνεργασία μας ή για όσο χρόνο απαιτείται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.
  • Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, οποτεδήποτε, το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή/και διαγραφής των Προσωπικών σας Δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα φορητότητας ή/και αντίρρησης, χωρίς ειδική προς τούτο αιτιολογία, αποστέλλοντας σχετική επιστολή στην Εταιρία ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@technographiki.gr ή και με έγγραφο αίτημα σας που μπορεί να υποβληθεί εντύπως.
  • ΔΗΛΩΣΗ: "Παρέχω τη συγκατάθεσή μου στην εταιρία, να δημιουργήσει ένα προφίλ πελάτη / προμηθευτή / συνεργάτη, το οποίο θα περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμό μου, άλλως την επωνυμία της επιχείρησής μου, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη διεύθυνση , άλλως την έδρα της επιχείρησής μου και τα τηλέφωνα επικοινωνίας και να το χρησιμοποιήσει για την αποστολή σε μένα ενημερωτικών δελτίων, προσφορών, παραγγελιών και τιμολογίων, στα πλαίσια της συνεργασίας μας.